Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Long An

Cập nhật: 23/06/2012 07:40:48
Số lần đọc: 4303

Nhà hàng 207

496/1 ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, Tx. Tân An

Tel: (84-272) 383 3709

 

Nhà hàng Bông Sen

7 Võ Công Tôn, phường 1, Tx. Tân An

Tel: (84-272) 382 1322

 

Nhà hàng Hải Gia

16 Quốc lộ 1, phường 2, Tx. Tân An

Tel: (84-272) 382 2360

 

Nhà hàng Hương Sen

1/3 ấp Bình Cư, phường 4, Tx. Tân An

Tel: (84-272) 382 9986

 

Nhà hàng Phương Trinh

Ấp Quyết Thắng, Khánh Hậu, Tx. Tân An

Tel: (84-272) 382 4246

 

Nhà hàng Song Nguyên

43E/1 Khu 5, Tx. Tân An

Tel: (84-272) 385 0500

 

Nhà hàng Thanh Thủy

11A/25 Quốc lộ 1, phường 4, Tx. Tân An

Tel: (84-272) 382 9473

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
https://www.youtube.com/c/vietnamtourismmedia
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490