Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Vĩnh Phúc

Cập nhật: 23/06/2012 10:35:36
Số lần đọc: 6358

Nhà hàng Hưng Hải

Khu du lịch Đại Lải, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 385 6012

 

Nhà hàng Liên Vương

Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 388 7647

 

Nhà hàng Minh Hải

40 Ngô Quyền, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 384 0883

 

Nhà hàng Phương Nga

TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 386 1730

 

Nhà hàng Tuyết Hưng

Đường Ngô Quyền, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 386 2401

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490