Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Hậu Giang

Cập nhật: 23/06/2012 07:34:55
Số lần đọc: 2834

Cửa hàng ăn uống Hồng Thắm

Xã Vị Thắng, huyện Long Mỹ

Tel: (84-293) 387 1325

 

Cửa hàng ăn uống Sông Trà

Huyện Long Mỹ

Tel: (84-293) 387 1277

 

Cửa hàng ăn uống Tấn Đạt

Huyện Long Mỹ

Tel:(84-293) 387 1271

 

Cửa hàng ăn uống Tuyết

Huyện Long Mỹ

Tel:(84-293) 387 1045

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490