Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Cà Mau

Cập nhật: 23/06/2012 07:30:21
Số lần đọc: 3295

Nhà hàng Bông Hồng

Đường 1/5, phường 5, Tx. Cà Mau

Tel: (84-780) 382 1633

 

Nhà hàng KS Công Đoàn

9 Lưu Tấn Tài, phường 5, Tx. Cà Mau

Tel:(84-780) 382 5012

 

Nhà hàng KS Hương Sen

119 Nguyễn Hữu Sanh, phường 6,  Tx. Cà Mau

Tel:(84-780) 383 4274

 

Nhà hàng KS Năm Căn

Thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển

Tel: (84-780) 387 7044

 

Nhà hàng KS Sao Mai

Đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tx. Cà Mau

Tel:(84-780) 383 1035

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
https://www.youtube.com/c/vietnamtourismmedia
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490