Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Bình Thuận

Cập nhật: 25/02/2018 07:14:20
Số lần đọc: 5466
(Mã vùng: 84-252)
 

Anantara Mũi  Né  *****

Km10, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết

Tel: 374 1888   Fax: 374 1555

Số phòng: 89

Princess D’ Ân Nam *****

 Khu Hòn Lan, xã Tân Thành, H. Hàm Thuận Nam

Tel: 368 2222   Fax: 368 2333

Số phòng: 57

Sea Links Beach  *****

Km9, Phú Hải, TP. Phan Thiết

Tel: 374 1666   Fax: 374 1331

Số phòng: 188

Allezboo Mũi Né ****

8 Nguyễn Đình Chiểu,  TP.Phan Thiết

Tel: 374 3777  Fax: 374 1999

Số phòng: 55

Làng Tre-Mũi Né  ****

38 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7007

Số phòng: 65

Hoàng Ngọc ****

152  Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7850

Số phòng: 106

Pandanus ****

Kp5, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết

Tel: 384 9849

Số phòng: 134

Phú Hải ****

Phú Hải, TP. Phan Thiết

Tel: 381 2799

Số phòng: 82

Romana  ****

Km5, Phú Hải, TP.Phan Thiết

Tel: 387 4289

Số phòng: 104

Sài Gòn Mũi Né ****

56-97 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7303

Số phòng: 87

Sao Biển ****

22 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7736

Số phòng: 87

Seahorse ****

Km11, Hàm Tiến, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7507

Số phòng: 101

Terracotta ****

28 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7610

Số phòng: 65

Làng du lịch Victoria Phan Thiết ****

Km9, xã Phú Hải, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7170

Số phòng: 100

Canary ***

60 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7258  Fax: 384 7338

Số phòng: 71

CoCo Beach ***

58 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 3847111 Fax: 3847115

Số phòng: 34

Hòa Bình – Palmira ***

Km 11,  Hàm Tiến, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7004

Số phòng: 44

Hoàng Long ***

249 Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết

Tel: 383 3717  Fax: 383 3344

Số phòng: 44

Bốn Biển ***

30 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 374 1081

Số phòng: 72

Hải Âu  ***

32 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7363

Số phòng: 95

Biển Xanh ***

P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết

Tel:  384 7322

Số phòng: 58

Tản Đà  ***

18 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7626

Số phòng: 44

Tiến Đạt  ***

94A  Nguyễn Đình Chiểu, TP. Phan Thiết

Tel: 384 7989

Số phòng: 50

Vinh Sương  ***

46 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7469

Số phòng: 74

Biển Mũi Né Hoàng Triều ***

140A Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết

Tel: 384 7816  Fax: 384 7966

Đồi Dương ***

209 Lê Lợi, TP.Phan Thiết

Tel: 382 1540  Fax: 382 5858

Số phòng: 82

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục