Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Trà Vinh

Cập nhật: 25/02/2018 07:10:10
Số lần đọc: 5537
(Mã vùng: 84-294) 
 

Cửu Long ***

999 Nguyễn Thị  Minh Khai, TP.Trà Vinh

Tel: 386 2651

Số phòng: 53

Trà Vinh **

1 Phạm Thái Bường, TP.Trà Vinh

Tel: 625 0657   Fax:625 0658

Số phòng: 46

PaLace II **

48 Phạm  Ngũ Lão, TP.Trà Vinh

Tel: 386 3999

Số phòng: 23

Hoàn Mỹ **

105A nguyễn Thị Minh Khai, TP.Trà Vinh

Tel: 386 2211   Fax: 386 6600

Số phòng: 22

Duy Phương *

105 khóm 6, TP.Trà Vinh

Tel: 3848171

Số phòng: 18

Palace I  *

3 Lê Thánh Tôn, TP.Trà Vinh

Tel: 386 4999  Fax: 386 3005

 

Lưu Luyến

552 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Trà Vinh

Tel: 384 2306

Số phòng: 22

Gia Hòa 1

75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Trà Vinh

Tel: 386 9666 Fax: 386 9666

Số phòng: 16

Hoàng Phú

1a Phan Đình Phùng, TP.Trà Vinh

Tel: 386 8819

Số phòng: 16

Hoa Anh Đào

27 Phạm Ngũ Lão, TP.Trà Vinh

Tel: 384 6286  Fax: 384 1090

Số phòng:14

Nguồn: TraVinh

Cùng chuyên mục