Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Vĩnh Long

Cập nhật: 25/02/2018 07:10:30
Số lần đọc: 4109
(Mã vùng: 84-270)
 

Cửu Long  **

1 đường 1/5, P1, TP.Vĩnh Long

Tel: 382 3656

Số phòng: 50

Trường An **

QL 1, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long

Tel: 382 3161

Số phòng: 63      

Vĩnh Sang *

Cù Lao An Bình, Ấp An Thuận, xã An Bình, H.Long Hồ

Tel: 395 0138

Số phòng: 16

Trà Ôn

20A Gia Long, TT. Trà Ôn

Tel: 377 0246    Fax: 377 0246

Số phòng: 15

Ngọc Trang

18 Hùng Vương, P1, TP. Vĩnh Long

Tel: 382 0006

Số phòng:15

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục