Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Hải Phòng

Cập nhật: 23/06/2012 11:30:14
Số lần đọc: 16248

Café Lá Đỏ

2-4 Cu Đất, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 385 9888

 

Chie

97 Đin Biên Phủ, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 382 1018

 

Lobby Lounge Bar (Harbour View)

4 Trn Phú, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 382 7827

 

Maxim’s Cafe

51 Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 382 2934

 

Nhà hàng hải sản Vũ Minh

184 Quang Trung, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 383 8490

 

Nhà hàng Lucky

22B2 Minh Khai, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 384 2009

 

Nhà hàng Phú Gia

378 Nguyn Bnh Khiêm, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 376 3770

 

Nhà hàng Sao Mai

60 Đin Biên Phủ, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 382 3244

 

Nhà hàng Trọng Khách

35 Nguyn Đức Cnh, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 373 8577

 

Nhà hàng Trung Quốc

104 Lương Khánh Thin, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 384 6909

 

Saigon Cafe

107 Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng

Tel: (84-225) 382 2195

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490