Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Lạng Sơn

Cập nhật: 23/06/2012 10:10:38
Số lần đọc: 14541

Nhà hàng Hoa Sim

2 Hoàng Văn Thụ, Tx. Lạng Sơn

Tel: (84-205) 381 2 136

 

Nhà hàng Hoàng Duy

29 Tam Thanh, Tx. Lng Sơn

Tel: (84-205) 387 4684

 

Nhà hàng Minh Quang

45 Ngô Quyn, Tx. Lạng Sơn

Tel: (84-205) 387 0417

 

Nhà hàng Nam Cai

94 Bắc Sơn, Tx. Lạng Sơn

Tel: (84-205) 387 7786

 

Nhà hàng Phương Hng

39B Tam Thanh, Tx. Lng Sơn

Tel: (84-205) 387 8415

 

Nhà hàng Vân Anh

40 Lê Lợi, Tx. Lạng Sơn

Tel: (84-205) 387 4144

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục