Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Lào Cai

Cập nhật: 23/06/2012 10:15:56
Số lần đọc: 14092

Nhà hàng Baquatte & Chocolat

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1776

 

Nhà hàng Camillia

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1455

 

Nhà hàng Chapa

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1245

 

Nhà hàng Delta

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1799

 

Nhà hàng Gecko

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1504

Đồ ăn Pháp

 

Nhà hàng Hoàng Liên

54 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai

Tel: (84-20) 382 0636

 

Nhà hàng Hồng Yến

Đường Nguyễn Huệ, TP. Lào Cai

 

Nhà hàng Observatory

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1504

 

Nhà hàng Thanh Loan

9 Nhạc Sơn, Kim Tân, TP. Lào Cai

Tel: (84-20) 384 2736

 

Nhà hàng Thủy Nhung

Phố Xuân Viên, huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1688

 

Nhà hàng Vân Quyên

Phố Hàm Rồng, huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1918

 

Nhà hàng Việt Hoa

Đường Nguyễn Huệ, TP. Lào Cai

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục