Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Tuyên Quang

Cập nhật: 23/06/2012 10:05:07
Số lần đọc: 12219

Cửa hàng ăn uống

Thôn Đăng Châu, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Tel: (84-207) 383 5878

 

Cửa hàng ăn uống

Km 27, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Tel: (84-207) 384 5115

 

Cửa hàng ăn uống

Khu A1, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tel: (84-207) 385 1640

 

Cửa hàng ăn uống

Tổ 1, Minh Xuân, TX. Tuyên Quang

Tel: (84-207) 382 4615

 

Cửa hàng ăn uống

Tổ 8, thị trấn Nà Hang, huyện Nà Hang, Tuyên Quang

Tel: (84-207) 386 4166

 

Cửa hàng ăn uống đặc sản

Thôn Xây Dựng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Tel: (84-207) 383 5054

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục