Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Cao Bằng

Cập nhật: 25/02/2018 15:05:19
Số lần đọc: 17265
(Mã vùng:84-206)
 

Đức Trung ***

85 Phố Bế Văn Đàn, TP.Cao Bằng

Tel: 385 3424    

Số phòng: 30

Giao Tế ***

Phố Hoàng Như, TP. Cao Bằng

Tel: 385 1023    

Số phòng: 50

Bằng Giang ***

01 Kim Đồng, TP.Cao Bằng

Tel: 385 3431     Fax: 385 5984

Số phòng: 70

Minh Hoàng **

98 Kim Đồng, TP. Cao Bằng

Tel: 385 2215     Fax: 385 0216

Số phòng: 30

Hương Sen **

100n Kim Đồng, TP. Cao Bằng

Tel: 385 4654    

Số phòng: 39

688 **

3/10 Nà Cạn, TP.Cao Bằng

Tel: 395 2368     Fax:  395 2368

Số phòng: 50

UBND Tỉnh **

Phố Hoàng Như, TP. Cao Bằng

Tel: 385 1023     Fax: 385 7880

Số phòng: 70

Hương Thơm **

V91 Kim Đồng, TP. Cao Bằng

Tel: 385 5888    Fax: 385 6228  

Số phòng: 12

Huy Hoàng **

Km 3 Thanh Sơn, TP. Cao Bằng

Tel: 385 5263     Fax: 385 6969

Số phòng: 12

Ánh Dương *

78 Kim Đồng, TP.Cao Bằng

Tel: 385 8467    Fax:  385 8467

Số phòng: 9

Hoàng Anh *

131 Kim Đồng, TP.Cao Bằng

Tel: 385 8969    Fax: 385 2016  

Số phòng: 9

Hoa Việt *

Số 14 Kim Đồng, TP.Cao Bằng

Tel: 382 8688     Fax: 382 8899  

Số phòng: 20

Phong Lan *

K83 Kim Đồng, TP.Cao Bằng

Tel: 385 2260    Fax: 385 2245  

Số phòng: 40

Thành Loan *

V131 Vườn Cam, TP. Cao Bằng

Tel: 385 7026     Fax: 385 7028

Số phòng: 13

Bắc Lâm *

49 Hoàng Như, TP. Cao Bằng

Tel: 385 2697

Số phòng: 9

Hoa Hồng *

Phố Kim Đồng, TP. Cao Bằng

Tel: 385 5082

Số phòng: 9

Thêm Sang *

118 Vườn Cam, TP. Cao Bằng

Tel: 385 3478    

Số phòng: 11

Thanh Trung *

116 Phố Cũ, TP.Cao Bằng

Tel: 385 3513                

Số phòng: 15

Nguyệt Nga *

Đầu cầu Bằng Giang, TP.Cao Bằng

Tel: 385 6445

Số phòng: 10

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục