Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Hà Nam

Cập nhật: 25/02/2018 15:40:22
Số lần đọc: 18244
Mã vùng: (84-226)
 

Hoà Bình **

Trần Phú,  TP. Phủ Lý

Tel:     385 1005

Fax:   385 1610

Số phòng:  39

Bình Minh

Trần Phú,  TP. Phủ Lý

Tel:    385 1097

 

 

Hải Đăng

124 Lê Lợi,  TP. Phủ Lý

Tel:    3843836

 

 

INCO 515.9

Tòa nhà INCO 515.9, đường Lê Hoàn, TP. Phủ Lý

Tel:    625 5159

Fax:   625 5158

 

 

 
 
Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục