gà nướng Tân Sơn

Xây dựng thương hiệu gà nướng Tân Sơn (Gia Lai)

Xây dựng thương hiệu gà nướng Tân Sơn (Gia Lai)  (11/07/2019)

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chọn xây dựng sản phẩm du lịch dịch vụ nông thôn tại 2 xã Tân…
TIN NỔI BẬT