văn hóa Việt-Nhật

Giao lưu văn hóa Việt-Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giao lưu văn hóa Việt-Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh  (11/03/2019)

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 6-2019, ngày 10/3, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty…
TIN NỔI BẬT