Non nước Việt Nam

Ðộc đáo phù điêu sư tử tháp Bánh Ít - Bình Định

Ðộc đáo phù điêu sư tử tháp Bánh Ít - Bình Định  (05/03/2024)

Vùng đất Bình Định xưa kia từng là kinh đô Vijaya một thời huy hoàng của vương quốc Champa trải dài gần 5 thế kỷ (từ thế kỷ XI - XV), chính vì vậy di sản văn hóa Champa còn…
TIN NỔI BẬT