Non nước Việt Nam

Bộ VHTTDL cho ý kiến Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Viên Châu, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Bộ VHTTDL cho ý kiến Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Viên Châu, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội  (17/06/2021)

Vào Ngày 16/6, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2004/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Viên Châu, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố…
TIN NỔI BẬT