Ðầu tư Du lịch

Đồng Tháp: Bố trí kinh phí đầu tư 5 công trình tu bổ Di tích cấp Quốc gia

Đồng Tháp: Bố trí kinh phí đầu tư 5 công trình tu bổ Di tích cấp Quốc gia  (13/04/2021)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất chủ trương, đồng ý bố trí kinh phí từ số dư dự toán năm 2020 của nguồn vốn Chương trình mục tiêu Phát triển văn hoá năm 2020 và nguồn tăng thu ngân…
TIN NỔI BẬT