Ðầu tư Du lịch

Huế: Chỉnh trang di tích Hổ Quyền - Voi Ré

Huế: Chỉnh trang di tích Hổ Quyền - Voi Ré  (20/01/2021)

Di tích Hổ Quyền - Voi Ré diện tích 4,99 ha sẽ được UBND thành phố Huế chỉnh trang, cải tạo nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch với kinh phí 93,4 tỷ đồng.
TIN NỔI BẬT