Non nước Việt Nam

Lai Châu: Gìn giữ vốn văn hóa ít ỏi còn lại của dân tộc La Hủ

Lai Châu: Gìn giữ vốn văn hóa ít ỏi còn lại của dân tộc La Hủ  (14/06/2021)

Dân tộc La Hủ là 1 trong 4 tộc người nằm trong chính sách bảo tồn đặc biệt của Chính phủ cũng là giữ gìn sự phong phú, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giúp người…
TIN NỔI BẬT