Non nước Việt Nam

Đinh Lạc (Lâm Đồng): Giữ gìn, phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Đinh Lạc (Lâm Đồng): Giữ gìn, phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên  (11/06/2021)

Là một xã có nhiều dân tộc anh em sinh sống - sự đan xen hòa quyện các yếu tố văn hóa này đã tạo cho Đinh Lạc (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) có một không gian văn hoá…
TIN NỔI BẬT