Non nước Việt Nam

Giao lưu ''Đồng bào Bru - Vân Kiều 65 năm vinh dự mang họ Hồ của Bác''

Giao lưu ''Đồng bào Bru - Vân Kiều 65 năm vinh dự mang họ Hồ của Bác''  (13/06/2022)

Hầu hết đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều sống trên dãy Trường Sơn đều lấy họ Hồ của Bác làm họ của mình. Điều này thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt mà đồng bào dân tộc…
TIN NỔI BẬT