Hoạt động của ngành

Đắk Lắk: Quảng bá du lịch qua các sản phẩm lưu niệm

Đắk Lắk: Quảng bá du lịch qua các sản phẩm lưu niệm  (24/03/2023)

Các sản phẩm lưu niệm phong phú, đa dạng đã góp phần quảng bá du lịch tỉnh nhà; đồng thời tăng chi tiêu của du khách, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao.