Hoạt động của ngành

Du lịch Hòa Bình chủ động xây dựng, cung ứng sản phẩm trải nghiệm mới

Du lịch Hòa Bình chủ động xây dựng, cung ứng sản phẩm trải nghiệm mới  (12/01/2022)

Để từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới, bên cạnh các giải pháp kích cầu, ngành du lịch tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, hộ…