Hoạt động của ngành

Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích năm Tân Sửu 2021 sẽ không tổ chức phần hội

Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích năm Tân Sửu 2021 sẽ không tổ chức phần hội  (19/01/2021)

Theo thông tin từ UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, khai hội chùa Hương Tích năm Tân Sửu 2021 sẽ không tổ chức phần hội nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.