Hoạt động của ngành

Điện Biên: Doanh thu từ du lịch, dịch vụ tăng 10,5 lần trong Tết Quý Mão

Điện Biên: Doanh thu từ du lịch, dịch vụ tăng 10,5 lần trong Tết Quý Mão  (31/01/2023)

Cùng với quan tâm đầu tư chỉnh trang các điểm di tích lịch sử, du lịch văn hóa, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Điện Biên còn triển khai các hoạt động lễ hội…