Tin tức - Sự kiện

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước  (29/02/2024)

(TITC) - Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục…
TIN NỔI BẬT