Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia năm 2021- Hoa Lư, Ninh Bình

Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia năm 2021- Hoa Lư, Ninh Bình  (21/01/2021)

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 07/KH-UBND về Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia năm 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình.