Tin tức - Sự kiện

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Sổ tay sức khoẻ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Sổ tay sức khoẻ phòng, chống dịch bệnh Covid-19  (02/08/2021)

(TITC) - Mới đây, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Sổ tay sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm giúp người dân chủ động phòng, chống trước diễn biến ngày càng phức tạp của…