Tin tức - Sự kiện

Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng khách hàng sản xuất

Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng khách hàng sản xuất  (23/05/2023)

(TITC) - Đây là chỉ đạo của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 82/NQ-CP ban hành ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền…