Tin tức - Sự kiện

Mời tham gia hội thảo trực tuyến về dịch vụ thuyết minh tự động do Trung tâm ASEAN - Nhật Bản tổ chức

Mời tham gia hội thảo trực tuyến về dịch vụ thuyết minh tự động do Trung tâm ASEAN - Nhật Bản tổ chức  (30/11/2021)

(TITC) - Ngày 1/12, Trung tâm ASEAN - Nhật Bản sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến Khả năng cho dịch vụ thuyết minh tự động tại các điểm du lịch - Kể chuyện trong kỷ niên số.