MEDIA

Khảo sát, thẩm định các tiêu chí đánh giá công nhận Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng

Khảo sát, thẩm định các tiêu chí đánh giá công nhận Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng  (09/10/2020)

Trong 2 ngày 7-8/10, Hội đồng thẩm định của Tổng cục Du lịch Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát, thẩm định các tiêu chí đánh giá công nhận…