Non nước Việt Nam

 Để nghệ thuật Tuồng không bị mai một

Để nghệ thuật Tuồng không bị mai một  (23/03/2023)

Trong số các bộ môn nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật Tuồng gặp khá nhiều khó khăn khi tiếp cận công chúng, đặc biệt là với giới trẻ. Các nhà hát, những người quản lý cũng đang nỗ lực tìm…
TIN NỔI BẬT