Tin tức - Sự kiện

Thừa Thiên - Huế triển khai Đề án xây dựng thành phố Festival

Cập nhật: 02/07/2008 08:50:01
Số lần đọc: 1365
Xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival là động lực tăng trưởng kinh tế, góp phần đắc lực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Sáng 30/6, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc triển khai Đề án xây dựng thành phố Festival.

Đề án nhằm xây dựng thành phố Festival Huế mang tầm quốc gia và quốc tế với đặc trưng của Việt Nam; xây dựng Huế trở thành thành phố du lịch trong mối gắn kết hài hòa với thành phố Festival.

Các chương trình trọng điểm và các dự án, công trình được ưu tiên nghiên cứu đầu tư là: Chương trình bảo tồn, trùng tu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trực tiếp phục vụ Festival; Chương trình xây dựng một số công trình mới trực tiếp của Festival; Chương trình chỉnh trang và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; Các dự án phát triển nguồn nhân lực; Chương trình phát triển khoa học - công nghệ và môi trường; Chương trình phát triển dịch vụ; Chương trình phát triển du lịch...

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục