Non nước Việt Nam

Bảo tồn giá trị trang phục truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch ở Lai Châu

Cập nhật: 03/08/2023 14:18:31
Số lần đọc: 704
Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 2024/QĐ-BVHTTDL về tổ chức Hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu gắn với phát triển du lịch".


Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Lự ở Lai Châu. Ảnh minh họa: Thu Hoài

Theo đó, trong Qúy III, IV năm 2023, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tại huyện Tam Đường, Lai Châu nhằm đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Lự ở Việt Nam; làm rõ các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân. 

Thông qua hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, dân tộc học và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, am hiểu bản sắc văn hóa là người dân tộc Lự sẽ trao đổi chia sẻ các vấn đề lý luận, thực tiễn bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống; giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch. 

Bộ VHTTDL yêu cầu nội dung tham luận mang tính khoa học, tính đúng và tính mới, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực được đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam nói chung và dân tộc Lự nói riêng, trong đó tập trung vào nhóm các nội dung trọng tâm như cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa và văn hóa trang phục; 

Hội thảo cần tập trung đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và trang phục truyền thống của dân tộc Lự ở Lai Châu, những thành tựu và tồn tại, hạn chế trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc Lự ở Lai Châu. Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Lự ở Lai Châu gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó là những bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và mô hình bảo tồn, phát huy giá trị trang phục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam gắn với phát triển du lịch.  

Việc tổ chức hội thảo phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Các tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc, chủ thể văn hóa cần có những lập luận, thông tin mang tính khoa học, thực tiễn về các vấn đề đặt ra.

Nguyễn Nam

Nguồn: Báo Văn Hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 03/08/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT