Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Cập nhật: 16/03/2021 18:19:53
Số lần đọc: 782
(TITC) – Ngày 16/3/2021, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tham dự buổi lễ có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (TCDL) giữ chức Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Ảnh: TITC)

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (TCDL) giữ chức Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; ông Lê Ngọc Tuấn, Vụ Khách sạn (TCDL) giữ chức Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; bà Phạm Thị Thu Huyền, Văn phòng (TCDL) giữ chức Kiểm soát viên. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2021.

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm (Ảnh: TITC)

Theo Quyết định của Thủ tướng, chức năng, nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch gồm có: Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức triển khai hoạt động xúc tiến du lịch và hỗ trợ các hoạt động phát triển du lịch theo quy định của Luật Du lịch, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam; Thực hiện chế độ báo cáo, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ; Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ do Quỹ bố trí kinh phí; Quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các nguồn hợp pháp khác để triển khai các hoạt động của Quỹ; Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cũng tại Lễ công bố, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ với các chức danh: Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam; Phó Chánh thanh tra Bộ VHTTDL; Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Tuấn, Vụ Khách sạn (TCDL) giữ chức Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Ảnh: TITC)

Bộ trưởng trao Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Huyền, Văn phòng (TCDL) giữ chức Kiểm soát viên (Ảnh: TITC)

Bộ trưởng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lần này (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT