Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cập nhật: 14/02/2022 08:30:58
Số lần đọc: 592
(TITC) - Sáng ngày 12/2, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” và Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tham dự Ngày hội (Nguồn: Bộ VHTTDL)

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, một số địa phương và hàng trăm người dân thuộc 24 cộng đồng dân tộc của 15 địa phương đại diện cho các dân tộc, vùng miền trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định văn hóa của đồng bào dân tộc là di sản quý báu, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, đặc biệt là văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sức mạnh bền vững, trường tồn để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Cùng với việc ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách văn hóa, dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm, cho đầu tư xây dựng một mô hình đặc thù là Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với mục tiêu bảo tồn, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, là “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em, giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc tới nhân dân trong nước và du khách quốc tế. Trong hơn 11 năm qua kể từ ngày mở cổng Làng, bằng các hoạt động đặc sắc, đặc biệt là 03 sự kiện lớn được tổ chức thường niên hàng năm gồm: Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã thu hút và đón gần 4 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế tới thăm quan, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa du lịch xứng tầm quốc gia, khu vực với những nét độc đáo, riêng có; là biểu tượng của tình đoàn kết 54 dân tộc anh em; là địa chỉ đỏ giáo dục lòng tự hào dân tộc, tình yêu thiên nhiên, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Chủ tịch nước giao lưu cùng đồng bào các dân tộc tham gia Ngày hội (Nguồn: Bộ VHTTDL)

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 sẽ được tổ chức trong hai ngày 12 và 13/2, với các chương trình Hội xuân, tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc sẽ diễn ra tại Khu các làng dân tộc. “Đặc biệt, tại Ngày hội Sắc xuân, hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch nước, chúng ta tổ chức trồng cây thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ. Đây cũng là sự kiện hết sức ý nghĩa nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, là dịp để tôn vinh, biểu dương, động viên khích lệ những người có nhiều đóng góp và có uy tín trong cộng đồng”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em, đồng bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam được 54 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó với nhau tạo nên. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta. Chính sách dân tộc của Đảng đã tạo mọi điều kiện cho sự gìn giữ và phát triển tính khác biệt trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đồng thời làm cho văn hóa của các dân tộc hòa quyện với nhau tạo thành văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, mỗi dân tộc với nền văn hóa đặc sắc của mình luôn sản sinh ra những người con ưu tú cho đất nước.

Chủ tịch nước tặng quà đồng bào các dân tộc (Nguồn: Bộ VHTTDL)

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và củng cố. Công tác chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm và cải thiện rõ rệt thông qua thực hiện các chính sách ưu tiên, các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, các dự án, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam. Vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước một lần nữa lại được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. 

Chủ tịch nước đánh giá cao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam những năm qua đã tổ chức hàng trăm lễ hội với sự tham gia của hàng nghìn lượt đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần khẳng định sức sống trường tồn của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và mở ra những triển vọng về phát triển văn hóa, du lịch. Việc tổ chức sự kiện thường niên tại đây tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trong đó Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là điểm hội tụ, lan tỏa truyền thống văn hóa nhân dịp Tết cổ truyền.

Chủ tịch nước đánh cồng khai mạc Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc (Nguồn: Bộ VHTTDL)

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có những giải pháp việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo giáo dục, văn hóa, y tế, phúc lợi xã hội để tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào. Đặc biệt chính quyền địa phương cần có kế hoạch cụ thể hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển của những nhóm dân tộc ít người nhất Việt Nam. 

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân tích cực phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tham dự Tết trông cây (Nguồn: Bộ VHTTDL)

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho đại diện đồng bào đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022”, tham quan và chung vui với bà con tại không gian làng dân tộc Mường tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng giao lưu cùng bà con các dân tộc tại Lễ phát động Tết trồng cây (Nguồn: Bộ VHTTDL)

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục