Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022

Cập nhật: 12/05/2022 15:25:36
Số lần đọc: 729
(TITC) - Sáng 10/5, tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022.

Hội nghị gồm ba chuyên đề: Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động công đoàn; Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Phổ biến Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Triển khai Chủ đề năm 2022 của Bộ VHTTDL và phổ biến một số văn bản pháp luật mới liên quan đến ngành VHTTDL.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản nhấn mạnh, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Công đoàn Bộ VHTTDL và chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, đây là đợt Tập huấn với những nội dung rất quan trọng trong hoạt động công đoàn, với mục đích nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp và cách làm hay, những kỹ năng và giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn tại các đơn vị. Ông Trần Huy Toản cũng bày tỏ mong muốn, sau Hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ áp dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào thực tiễn hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TITC)

Tại Hội nghị tập huấn, với chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Vụ Pháp chế trong nhiều năm qua đã phối hợp với Công đoàn Bộ tổ chức tốt hoạt động này. Chia sẻ tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Thanh Liêm cho biết, Bộ VHTTDL, trong 2 năm qua mỗi năm xây dựng một chủ đề riêng, trên cơ sở đó tập trung vào thực thi các nhiệm vụ xung quanh chủ đề đó mà chủ đề công tác năm 2021 là hoàn thiện thể chế, chính sách.

Triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL ban hành theo Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Vụ trưởng nhấn mạnh tới 2 khía cạnh trong Chủ đề: Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở phải đảm bảo thực hiện 4 nhiệm vụ chính, công tác tổ chức cán bộ với 3 nhiệm vụ lớn. Để triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ này, có 8 giải pháp được đưa ra cho mỗi khía cạnh của chủ đề.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Báo Bộ VHTTDL)

Đồng chí Lê Thanh Liêm cũng đã kêu gọi sự vào cuộc của toàn ngành trong việc xây dựng môi trường văn hóa cơ sở thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh phổ biến Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2022 của Ngành VHTTDL, Vụ trưởng Lê Thanh Liêm cũng phổ biến một số văn bản pháp luật mới liên quan đến Ngành VHTTDL có hiệu lực trong thời gian gần đây.

Cũng tại Hội nghị, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh tới 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội đối với công đoàn… và các hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Với chuyên đề Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đông truyền đạt kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn ở cơ sở. Phó Chủ tịch tập trung vào các nội dung chính: Một số vấn đề về Công đoàn Việt Nam, Tổ chức Công đoàn Việt Nam, Phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Báo Bộ VHTTDL)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp các thông tin hữu ích, được truyền đạt kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, đồng thời được quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp của Công đoàn Viên chức Việt Nam, hướng dẫn triển khai chủ đề năm 2022 của Bộ VHTTDL và phổ biến một số văn bản pháp luật mới liên quan đến ngành VHTTDL…

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục