Tin tức - Sự kiện

Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trong quý I năm 2023

Cập nhật: 30/03/2023 14:17:11
Số lần đọc: 207
Sáng ngày 29/3, tại Hà Nội, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan TW Lại Xuân Lâm; Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Nguyễn Minh Chung.

Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, Chánh văn phòng Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Thị Hạnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban chấp hành Đảng Bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch công tác năm 2023; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân  đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; ban hành các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XIII; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chuyên đề năm 2023 “quyết liệt, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề Cương văn hoá; các tổ chức đoàn thể quần chúng Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong quý I/2023.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh chủ trì Hội nghị

Về các kết quả cụ thể, đáng chú ý là công tác học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ VHTTDLtiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hoá".

Quý I/2022, Đảng ủy Bộ đã phổ biến, quán triệt các Văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đến các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tổng số 9 văn bản với 35 nội dung. Đặc biệt, Đảng uỷ Bộ đã phổ biến, tuyên truyền kết luận Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo TW; kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Tuyên truyền tài liệu về kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07.11.1948 – 07.11.2023) gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” (sửa đổi bổ sung Chuyên đề năm 2022). Tổ chức 1 Hội nghị trực tuyến tuyên truyền nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cấp uỷ của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ...

Chánh văn phòng Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Thị Hạnh báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023, Đảng ủy Bộ chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023, tập trung vào một số nội dung cụ thể trong các lĩnh vực VHTTDL&GĐ. Về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, sẽ tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương); Chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08 - QĐi/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khoá XIII của Đảng…

 Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ VHTTDL, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo và đề nghị bổ sung thêm một số công việc đã làm được trong Quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II của Đảng uỷ Bộ VHTTDL. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ VHTTDL, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ Bộ VHTTDL, trong thời gian qua du lịch Việt Nam đã có nhiều khởi sắc. Ngay trong 3 tháng đầu năm, chúng ta đã tham mưu tổ chức 2 Hội nghị quy mô toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì: Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và Hội nghị toàn quốc về du lịch. Sau một năm mở cửa, trong trạng thái bình thường mới, khách du lịch nội địa đã bùng nổ, tăng 19% so với năm 2019. Về khách du lịch quốc tế trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng gần 2,7 triệu lượt. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 27,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt khoảng 132,6 ngàn tỷ VND. Đây là tín hiệu hết sức khả quan vì mục tiêu cả năm 2023 là đón 8 triệu khách du lịch quốc tế...

Bí thư Đảng uỷ Tổng cục TDTT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn phát biểu tại Hội nghị

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ - Bí thư Đảng uỷ Tổng cục TDTT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cũng cho biết, năm 2023, thể thao Việt Nam tập trung cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó do đại dịch Covid-19 nên nhiều Đại hội phải di dời thời gian tổ chức sang năm nay. Vì thế chỉ trong năm 2023, thể thao Việt Nam sẽ tham dự 7 Đại hội thể thao lớn. Hiện công tác chuẩn bị cho các Đại hội đang được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng trong đó vào tháng 5 tới, thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia với lực lượng đông đảo, khoảng hơn 1.000 HLV, VĐV. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường với quyết tâm cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Cục trưởng Cục VHCS Ninh Thị Thu Hương đánh giá Báo Văn Hoá đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, định hướng cho công tác bảo vệ di sản

Theo Cục trưởng Cục VHCS Ninh Thị Thu Hương, năm 2023 là năm mà Bộ VHTTDL có nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường văn hoá cơ sở. Việc hoàn thiện thể chế cũng đã được Bộ xác định rõ sẽ tập trung vào lĩnh vực di sản và phát triển văn học. Bà Hương cũng đánh giá, Báo Văn Hoá đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, định hướng cho công tác bảo vệ di sản, với nhiều bài viết đa dạng phản ánh về vấn đề này trên khắp cả nước. Từ đó giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể và nâng cao ý thức trách nhiệm của các địa phương trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy di sản.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan TW Lại Xuân Lâm đánh giá cao những kết quả mà Đảng Bộ Bộ VHTTDL đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong gần 3 tháng đầu năm. Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan TW đánh giá, trong quý I, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đặc biệt trong công tác chuyên môn. Nhận xét rằng các ý kiến phát biểu đều rất tâm huyết, trách nhiệm, qua đó cũng thể hiện được sự sâu sát trong công việc của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị trong thời gian tới, Đảng uỷ Bộ VHTTDL tiếp tục chú trọng công tác nắm vững tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng của các cán bộ, đảng viên, nhất là đối với 2 Tổng cục sắp tới sẽ chuyển đổi thành các Cục chức năng. Đồng chí cũng đề nghị Đảng uỷ Bộ tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trong quý II và tin tưởng với tinh thần nhất trí cao, ban chấp hành Đảng uỷ Bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị, các uỷ viên cũng đã tiến hành bỏ phiếu bổ sung Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu Sâm; ảnh: Trần Huấn

Nguồn: Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 29/3/2023

Cùng chuyên mục