Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Bắc Kạn (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:43
Số lần đọc: 1507

 (Mã vùng: 84-209)

Khách sạn Nghĩa Triều *
Thị trấn Chợ Rã, H. Ba Bể

Tel: 5434 189
Khách sạn Green *
Tổ 4, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn
Tel: 3812 468
Khách sạn Hoa Hồng *
Tổ 11a, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn
Tel: 3870 429
Khách sạn Việt Trinh *
TK 5, Thị trấn Chợ Rã, H. Ba Bể
Tel: 3876 354
Khách sạn Thanh Thủy *
Nà Mằm, Xã Khang Ninh, H.Ba Bể
Tel: 3894 455
Khách sạn Báu Hiện *
TK 7, Thị trấn Chợ Rã, H. Ba Bể
Tel: 3895 606
Khách sạn Hoa Sim *
TK 4, Thị trấn Chợ Rã, H. Ba Bể
Tel: 3876 278
Email: kshoasim@yahoo.com.vn
Khách sạn Phú Luyến *
10a, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn
Tel:3875 839
Khách sạn Đông Ngọc *
Tổ 7, P. Sông Cầu, TP. Bắc Kạn
Tel: 3872 179
Khách sạn Chiến Linh *
Tổ 6, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn
Tel: 3872 670
Khách sạn Đức Nguyệt *
Tổ 10b, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn
Tel: 3870 366
 

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Bắc Kạn

Cùng chuyên mục