Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Lâm Đồng (1 sao)

Cập nhật: 20/09/2020 16:29:30
Số lần đọc: 1100

 (Mã vùng: 84-263)

Khách sạn Minh Lan *
43 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3558 865
Email: hotelminhlan@gmail.com
Website: https://minhlanhotel.com/
Khách sạn Bông Sen *
Lô A7 Khu quy hoạch Đông Tĩnh, P. 8, TP. Đà Lạt
Tel: 3553 222
Email: ksbongsen.dl@gmail.com
Website: www.ksbongsen.com
Khách sạn Lam Anh 1 *
114 Hai Bà Trưng, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3913 232
Email: lamanhdalathotel@gmail.com
Khách sạn Bình Đào *
9 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3820 603
Email: lemylan68@gmail.com
Khách sạn Hoàng Gia *
80A Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3832 177          Fax: 3837 937
Email: kshoanggiadl@gmail.com
Khách sạn Bảy Nghĩa *
50 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3520 779
Khách sạn Hoàng Gia Đà Lạt *
80A Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3561 199          Fax: 3837 937
Email: kshoanggiadl@gmail.com
Khách sạn Hồng Lan *
81 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3825 583
Email: honglanhotel@gmail.com
Website: https://hong-lan-vn.book.direct/vi-vn
Khách sạn Lập Trường Sơn *
195-197-199 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3522 205
Email: leson.bla@gmail.com
Khách sạn Happy Day Đà Lạt *
127 Phan Bội Châu,, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3604 604
Email: sale1@happydayhotel.com
Website: https://www.happyhoteldalat.com/vi-vn
Khách sạn Adora *
63 Trần Lê, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 0908 613 64
Khách sạn 110 *
110 Nguyễn Văn Trỗi,, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3833 122
Khách sạn Anna Sương *
8A-8B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3546 868
Email: annasuonghotel@gmail.com
Khách sạn An Bình 27 *
27 (9E) Lý Tự Trọng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3824 411
Email: anbinh27@gmail.com
Khách sạn Duy Phúc *
31 Phạm Ngũ Lão, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3595 960
Email: ksduyphuc@gmail.com
Khách sạn Đăng Uyên *
65 Khu Quy Hoạch Hoàng Văn Thụ, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 3821 222
Email: hoteldanguyen@gmail.com
Khách sạn Stop and Go Boutique *
88 Lý Tự Trọng, TP. Đà Lạt
Tel: 3836 996
Email: info@stopandgohotel.com
Website: http://stopandgohotel.com/
Khách sạn Đạt Thiên An *
202/23 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3969 777
Email: nguyenngocnhuquynhdl1609@gmail.com
Website: http://datthienan.com/
Khách sạn Đà Lạt Hoàng Kim *
21 Trần Bình Trọng, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3833 839
Khách sạn Đà Lạt trong tôi *
122 Nguyễn Công Trứ, P. 8, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 155
Khách sạn Đồi Mộng Mơ *
5-7 Mai Anh Đào, P. 8, TP. Đà Lạt
Tel: 3553 218          Fax: 3552 081
Email: info@doimongmo.com.vn
Khách sạn Đức Ninh *
6 Phù Đổng Thiên Vương, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3755 944 /0949 637 4
Email: ducninhhotel@gmail.com
Khách sạn Hải Long Vương *
Lô 6 Khu Quy Hoạch, Trần Lê, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 0908 099 239
Khách sạn Hải Quyên *
1 Thủ Khoa Huân, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3824 599
Khách sạn Hải Uyên *
67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 733
Khách sạn Hằng Ngà 2 *
9Bis Lý Tự Trọng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3515 999
Khách sạn Happy Day 2 *
72 Nguyễn Văn Trỗi,, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3596 596
Email: lienhe@happydayhotel.com
Website: http://happydayhotel.com
Khách sạn Hoàng Thiên *
Lô 18 KQH Trần Lê, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 3547 779          Fax: 3547 779
Email: hoangthienhotel@gmail.com
Website: http://hoangthienhotel.com/
Khách sạn Hoàng Nguyên *
5 Nguyễn Công Trứ, P. 8, TP. Đà Lạt
Tel: 0985 410 168
Email: hoangnguyeny@gmail.com
Khách sạn Hồng Châu *
128 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3822 594/0903 054 272
Email: kshongchau128@gmail.com
Khách sạn Hồng Nhân *
239 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3820 999
Email: hongnhanhotel@gmail.com
Khách sạn Hưng Thịnh *
6 Lê Thị Hồng Gấm, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3824 452
Khách sạn Duy Phương *
54 Bà Triệu, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 3531 576
Email: duyphuonghoteldl@gmail.com
Website: https://www.duyphuonghotel.com/vi-vn
Khách sạn Hương Giang *
7A Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3828 296
Khách sạn Khải Hoàng *
109 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3823 491
Khách sạn Khánh Hồng *
33 Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 015
Khách sạn Khánh Huy *
190 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3829 168
Khách sạn Kim Chi *
13 Đào Duy Từ, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 3828 398
Khách sạn Kim Vân *
121 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3560 579
Khách sạn Lanani *
7 Phan Đình Phùng, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3831 668
Khách sạn La Pensee 2 *
85 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3512 666          Fax: 3836 308
Email: info@penseehotel.vn
Khách sạn Tea Leaf *
26 Hai Bà Trưng, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3836 779
Email: tealeafhoteldalat@gmail.com
Khách sạn Ladophar *
1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3919 888
Khách sạn Lan Chi *
55 Hà Huy Tập, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 3812 111
Khách sạn Lan Rừng *
26 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3520 049
Email: trongtrinh20@gmail.com
Khách sạn Lê Phương *
84 Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3823 743
Email: info@lephuonghotel.com
Website: http://lephuonghotel.com/
Khách sạn Lê Tuấn Minh *
12 Bà Triệu, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3831 998          Fax: 3510 949
Email: letuanminhhotel@gmail.com
Website: http://letuanminhhotel.com/
Khách sạn Lê Vũ *
89 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3821 873
Khách sạn Li Ly *
2B Phạm Ngũ Lão, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 3555 679          Fax: 3532 279
Khách sạn Liên Hiệp *
266 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3526 868
Khách sạn Long Ẩn *
H27 KQH Nguyễn Thị Nghĩa, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 0936 784 320
Khách sạn 128 *
128 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3520 969
Khách sạn Long Vương *
22 Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 817
Email: thienlongvuong@gmail.com
Khách sạn M&T *
95 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3570 609
Email: bona.hotelmt@gmail.com
Khách sạn Miền Nhiệt Đới *
64 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3513 123
Khách sạn Minh Trang *
11 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 290
Khách sạn Minh Tùng *
54 Phan Đình Phùng, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3557 676
Email: quynhnang5757@gmail.com
Khách sạn Na Diễm Quỳnh *
5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 6505 666
Khách sạn Nam Khang *
377 đường Hai Bà Trưng, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3828 490
Khách sạn Nam Phương *
3 Phan Bội Châu, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3834 143
Khách sạn Nam Xuân *
Lô H8-H9 KQH Nguyễn Thị Nghĩa, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 0979 047 741
Email: ctynamxuan@gmail.com
Website: https://www.namxuanhotel.com/vi-vn
Khách sạn Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) *
2A Bà Triệu, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 3597 444
Email: bidvhotel@yahoo.com.vn
Website: http://bidvhoteldalat.business.site
Khách sạn Nắng Vàng *
25 Lê Hồng Phong, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 3512 389
Khách sạn Ngàn Thông *
56 Lê Thánh Tôn, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3826 926
Khách sạn Ngọc Mai Phú *
73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 199
Email: lienhe.datphongkhachsandalat@gmail.com
Khách sạn Ngôi sao trắng *
02 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3831 072
Khách sạn Nguyên Anh *
30 đường 3 tháng 2, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3919 898
Khách sạn Nguyên Phương *
28 Phan Đình Phùng, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 077          Fax: 3510 530
Khách sạn Nhật Huy *
2 Khe Sanh, P. 10, TP. Đà Lạt
Tel: 3571 571
Khách sạn Nhật Quỳnh *
18/1A Phù Đổng Thiên Vương, P. 8, TP. Đà Lạt
Tel: 3825 278
Email: phamngocqueanh.216.2001@gmail.com
Khách sạn Như Ngọc *
50 Hai Bà Trưng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3778 888
Khách sạn Noel *
6 Nguyễn Thị Định, P. 5, TP. Đà Lạt
Tel: 3821 111
Email: noelhoteldalat@gmail.com
Khách sạn Golden Bee *
17 Lê Hồng Phong, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 3636 699
Email: reservation@goldenbeehotel.com
Website: http://www.goldenbeehotel.com
Khách sạn Pansy *
78 đường Ba Tháng Hai, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3837 879
Email: hongvan4546@yahoo.com.vn
Website: http://www.hotelpansydalat.com/
Khách sạn Phạm Lê *
Lô A13 Khu Qui Hoạch Trần Lê, TP. Đà Lạt
Tel: 3547 777
Email: phamledalathotel@gmail.com
Khách sạn Phú An *
Lô R1-09 Khu Công viên VHĐT, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 0907 760 707
Email: phuanhoteldalat@gmail.com
Khách sạn Phú Quý *
39 Nguyễn Văn Cừ, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3798 979
Khách sạn Phúc Đăng Huy *
25 Lê Đại Hành, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 0967 619 661
Khách sạn Phương Uyên *
28 Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3511 686
Khách sạn Quang Huy *
74 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3823 513
Khách sạn Phương Vy Luxury *
Lô 12-13 KQH Phạm Ngũ Lão, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 0975 072 027
Email: nguyenlebaoquoc@gmail.com
Khách sạn Quang Chiến *
159 Hai Bà Trưng, P. 6, TP. Đà Lạt
Tel: 3815 851          Fax: 3817 117
Email: quangchienhotel@gmail.com
Khách sạn GoldLand *
33 Bà Triệu, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 3740 888
Email: goldlandhoteldalat@gmail.com
Khách sạn Quý Hòa *
34 Tăng Bạt Hổ, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3821 251          Fax: 3821 251
Email: quyhoadl@gmail.com
Khách sạn Quỳnh Giao *
12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3605 666
Khách sạn Sơn Hải *
133 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3823 023
Khách sạn Sinh Thái *
105 Triệu Việt Vương, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 0968 625 279
Email: ecohome.dalat@gmail.com
Khách sạn T&T *
45B Đinh Tiên Hoàng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3586 666
Email: hoteltntdalat@gmail.com
Khách sạn Tâm Như Thủy *
15 Lữ Gia, P. 9, TP. Đà Lạt
Tel: 3830 479
Khách sạn Tân Anh *
54 Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3825 757
Khách sạn Tân Thành Đạt *
15 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3828 267
Khách sạn Thạch Tiên *
46 Nguyễn Công Trứ,, P. 8, TP. Đà Lạt
Tel: 3552 171
Khách sạn Thái Bình *
10 Thủ Khoa Huân,, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3821 392
Khách sạn Thái Dương *
6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3512 512
Khách sạn Thái Thanh *
7 Bùi Thị Xuân, TP. Đà Lạt
Tel: 3830 611
Khách sạn Thanh Hương *
8 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3827 699
Khách sạn Thanh Long *
56 Nguyễn Chí Thanh, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3827 518
Email: thanhlonghotel56@gmail.com
Website: http://www.thanhlonghotel.vn/
Khách sạn Green city *
172 Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt
Tel: 3827 999
Email: dalatgreencityhotel@gmail.com
Website: http://www.dalatgreencityhotel.com/
Khách sạn Thảo Phương *
51 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3834 480
Khách sạn Thiên Bảo *
61 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3823851 /3593 456
Khách sạn Thiên Hà *
4 Bùi Thị Xuân, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3520 111
Khách sạn Thiên Lộc *
10 Trần Lê, P. 4, TP. Đà Lạt
Tel: 3827 656
Khách Sạn Thời Đại *
138 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3522 699
Email: thoidaihotel@gmail.com
Khách sạn Thông Vàng *
49 Phan Như Thạch, TP. Đà Lạt
Tel: 3970 507
Email: tonytranck@yahoo.com.vn
Khách sạn Thuận Thành *
19 Bạch Đằng, P. 7, TP. Đà Lạt
Tel: 3816 879
Khách sạn Thúy Hiền *
47 Hà Huy Tập, P. 3, TP. Đà Lạt
Tel: 3510 188
Khách sạn Tình Yêu *
18 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3970 500
Email: amourdalathotel@gmail.com
Website: http://www.amourdalat.com/
Khách sạn Sơn Thủy *
2 Phan Như Thạch, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3821 735
Email: sonthuyhoteldalat@gmail.com
Website: http://sonthuyhotel.com/
Khách sạn Tân Tiến *
1 Phạm Ngũ Lão, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3822 790
Khách sạn Thành Đạt *
6C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3820 826
Khách sạn Phát Đạt *
8A/4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP. Đà Lạt
Tel: 3827 555
Email: trungkiendl18@gmail.com
Website: http://khachsanphatdatgiaredalat.com/
Khách sạn Thu Hà *
32 Phan Bội Châu, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 3823 533
Email: booking@khachsanthuha.com.
Website: https://khachsanthuha.com
Khách sạn Xanh Đà Lạt *
Lô H49 KQH Nguyễn Thị Nghĩa, P. 2, TP. Đà Lạt
Tel: 6250 049
Khách sạn Bảo An *
177 Hà Giang, P. Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc
Tel: 3861 111

 

Cùng chuyên mục