Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Quảng Bình (5-3 sao)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:02
Số lần đọc: 548

 (Mã vùng: 84-232)

Sun Spa Resort *****  
Thôn Mỹ Cảnh, X. Bảo Ninh, TP. Đồng Hới
Tel: 3842 999  Fax: 3842 555
Email: info@sunsparesortvietnam.com
Website: www.sunsparesortvietnam.com
Gold Coast *****  
Đường Võ Nguyên Giáp, X. Bảo Ninh, TP. Đồng Hới
Tel: 6255 666
Email: info@goldcoastquangbinh.com
Website: www.goldcoastquangbinh.com
Tân Bình ****
 4 Lê Văn Hưu, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới
Tel: 3812 888   Fax: 3812 333
Email: sales@tanbinhhotel.com.vn
Website: www.tanbinhhotel.com.vn
Royal ****
46 Nguyễn Trãi, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới
Tel: 6259 999    Fax: 6259 999
Email: info@royalquangbinh.com
Website: www.royalquangbinh.com
Riverside  ****
15 Trương Pháp, P. Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới
Tel: 3533 888    Fax: 3897 559
Email: info@riversidehotelquangbinh.com
Website: www.riversidehotelquangbinh.com
Sài Gòn - Quảng Bình **** 
20 Quách Xuân Kỳ, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3822 276   Fax: 3822 404
Email: sgquangbinh@sgqbtourist.com
Website: www.sgqbtourist.com
Vĩnh Hoàng ****  
125 Trương Pháp, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3826 568   Fax: 3827 568
Email: sales@vihotelquangbinh.com
Website: www.vihotelquangbinh.com
Mường Thanh Holiday  ****
119 Trương Pháp, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3811 666   Fax: 3811 789
Email: info@quangbinh.muongthanh.vn
Website: www.quangbinh.muongthanh.vn
Mường Thanh Luxury Nhật Lệ  **** 
121 Trương Pháp, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3779 888       Fax: 3779 887
Email: salesgroup@nhatle.muongthanh.vn
Website: www.luxurynhatle.muongthanh.com
Sài Gòn - Phong Nha ***    
Phong Nha, X. Sơn Trạch, H. Bố Trạch
Tel: 3677 016     
Email: sgphongnhahotel@gmail.com
Website: www.sgqbtourist.com/phongnha
CKC Thiên Đường *** 
76 Đồng Hải, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3855 789
Email: sales.ckcthienduonghotel@gmail.com
Luxe ***    
55 Trương Pháp, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3845 959
Email: salesluxehotel@gmail.com
Ban Mai ***    
Đường Trương Pháp, X. Quang Phú, TP. Đồng Hới
Tel: 3810 755
Email: banmaiquangbinh@gmail.com
Thanh Phúc 2 ***    
405 Trương Pháp, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3810 999
Email: thanhphuchotel2@gmail.com
Tường Minh ***   
20 Lý Thường Kiệt, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3797 333
Email: tuongminhhotelqb@gmail.com
Anh Linh 2  ***  
55 Trương Pháp, P. Hải Thành, TP. Đồng Hới
Tel: 3796 999
Email: bookings@anhlinhhotel.com

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Quảng Bình,

Cùng chuyên mục