Hoạt động của ngành

Khởi động dự án ''Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo'' vào Ngày Giỗ Tổ 10-3

Cập nhật: 08/04/2022 10:16:19
Số lần đọc: 954
Thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa Hùng Vương ngày 7-4, nhân “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2022"; kỷ niệm 10 năm "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012-2022), Trung tâm cho ra mắt Dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo" vào ngày 10-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch).


Di tích lịch sử đền Hùng và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sẽ được giới thiệu chi tiết tại dự án.

Dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo" là sự kiện khởi động chiến lược kế thừa và phát huy giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong tình hình mới. Thông qua dự án, Ban tổ chức mong muốn góp phần đưa hình ảnh đền Hùng - một biểu tượng văn hóa đặc biệt Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước, giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức dự kiến sẽ phối hợp, thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng để tăng cường hiểu biết về nền tảng văn hóa cội nguồn truyền thống trong cộng đồng, nhất là giới trẻ, trong đó có phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương qua hệ thống tin nhắn của các mạng viễn thông.

Miên Hạo

 

Nguồn: Báo Hà Nội mới - hanoimoi.vn - Ngày đăng 08/4/2022

Cùng chuyên mục