Hoạt động của ngành

Thái Bình giới thiệu những mốc son lịch sử về đấu tranh cách mạng

Cập nhật: 05/10/2020 15:58:47
Số lần đọc: 671
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 5/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã tổ chức khai mạc buổi trưng bày chuyên đề "Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử" tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình.


Người dân tham quan trưng bày chuyên đề “Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử”. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hơn 500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được chọn lọc, trưng bày trong chuyên đề giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành đất đai, dân cư tỉnh Thái Bình; quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Bình cùng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngoài ra, các tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày còn phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những hình ảnh tư liệu từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đến nay.

Tại sự kiện này, Bảo tàng tỉnh Thái Bình cũng giới thiệu 50 tư liệu, hình ảnh mới được sưu tầm về những tấm gương tiêu biểu trong thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong những thập niên 60 đến 80 của thế kỷ XX của tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Lĩnh nhấn mạnh, buổi trưng bày chuyên đề đã khái quát trung thực, sinh động, hệ thống quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình từ ngày đầu thành lập đến nay, khơi dậy lòng tự hào về mảnh đất quê hương Thái Bình trong đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế xã hội.

Qua đó, buổi trưng bày góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân.

Buổi trưng bày chuyên đề “Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử” sẽ mở cửa đến ngày 15/10./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục