Non nước Việt Nam

Thăm dò khảo cổ tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cập nhật: 19/01/2022 09:55:21
Số lần đọc: 605
Theo Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Bảo tàng Hà Nội thăm dò khảo cổ tại vị trí phía sau nhà Hữu vu, nằm bên phải sân Đại Bái thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa (Quyết định số 85/QĐ-BVHTTDL).


Cụ thể, thời gian thăm dò kéo dài đến hết ngày 30-1-2022, trên diện tích 5m2. Trong thời gian thăm dò, Bảo tàng Hà Nội cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn, bảo quản. Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng Hà Nội phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 1 tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Miên Hạo

 

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT