1343/BVHTTDL-VHCS

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  (26/04/2021)

(TITC) – Ngày 26/4/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về…
TIN NỔI BẬT