220 tỷ đồng

Đầu tư trên 220 tỷ đồng bảo tồn trang phục các dân tộc thiểu số

Đầu tư trên 220 tỷ đồng bảo tồn trang phục các dân tộc thiểu số  (26/02/2019)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định phê duyệt đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số…
TIN NỔI BẬT