À Cha

Vai trò các vị “À Cha” trong đời sống văn hóa của bà con Khmer

Vai trò các vị “À Cha” trong đời sống văn hóa của bà con Khmer  (17/05/2021)

Đồng bào Khmer có nền văn hóa giàu bản sắc, được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Theo đó, nhiều nghi lễ độc đáo cũng được lưu truyền từ đời…
TIN NỔI BẬT