Am Tuệ Tĩnh

Am Tuệ Tĩnh dưới chân Yên Tử

Am Tuệ Tĩnh dưới chân Yên Tử  (20/05/2021)

Am Tuệ Tĩnh, khu chăm sóc sức khoẻ bằng dược liệu, được đặt theo tên đại danh y - thiền sư Tuệ Tĩnh, nằm trong quần thể khu tĩnh dưỡng…
TIN NỔI BẬT