An toàn và ấm áp

Du lịch Cần Thơ “An toàn và ấm áp”

Du lịch Cần Thơ “An toàn và ấm áp”   (20/11/2020)

“An toàn và ấm áp” - đó là chủ đề Chương trình Kích cầu du lịch do Ban chỉ đạo Phát triển du lịch TP Cần Thơ thực hiện, nhằm…
TIN NỔI BẬT