Bảo đảm an toàn cho du khách

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm an toàn cho du khách

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm an toàn cho du khách  (22/02/2021)

Việc giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách góp phần quan trọng để phát triển ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Do…
TIN NỔI BẬT