Bảo tàng ẩm thực

Quảng Nam thành lập Bảo tàng ẩm thực và Dinh trấn Mỳ Quảng

Quảng Nam thành lập Bảo tàng ẩm thực và Dinh trấn Mỳ Quảng  (07/01/2019)

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã ký quyết định thành lập Bảo tàng ẩm thực và Dinh trấn Mỳ Quảng.
TIN NỔI BẬT