Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Điện Biên: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Điện Biên: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa  (10/06/2021)

Điện Biên có 19 dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng về loại hình di sản…
TIN NỔI BẬT