Bến Me, cầu bán nguyệt, sông Hương, check-in

Đến Huế, bạn đã check-in những nơi này chưa?

Đến Huế, bạn đã check-in những nơi này chưa?  (02/03/2021)

Nếu chưa thì nên đến một lần. Bến Me bây giờ khác lắm, không còn những lùm cây tối tăm, u ám. Ở đó có cây cầu bán nguyệt được…
TIN NỔI BẬT