Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Tổng cục Du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, an toàn Covid-19,

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc tự đánh giá an toàn Covid-19

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc tự đánh giá an toàn Covid-19  (11/05/2021)

(TITC)- Ngày 10/5/2021, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã làm việc với các cơ quan thường trực phòng chống dịch Covid-19 của Bộ VHTTDL (Vụ Khách…
TIN NỔI BẬT